Llibres com a revisors integrals

Òscar Masó Garcia és revisor integral d’aquest llibre (mapes, contingut, estil, forma, ortografia, índexs toponímic i onomàstic, índex de topònims antics, índex d’espècies, diccionari terminològic, ampliació bibliogràfica i consells per a la lectura de l’obra), a part d’haver-hi escrit el pròleg junt amb Albert Masó Garcia i haver-hi aportat una fotografia:

“Ramond de Carbonnières. El águila de los Pirineos”. Biografia completa del primer pirineista, descobridor dels Pirineus a nivell científic i esportiu. Editorial Pirineo. Juliol de 2022. ISBN: 97884-17817-54-1. Autor: Albert Massagué Escolà. En castellà.


Pàgina següent:

Llibres com a coautors