Llibres com a col·laboradors

Albert i Òscar Masó Garcia han col·laborat en aquests llibres, ordenats cronològicament:

“Montserrat. Cara sur”, Luis Alfonso Sanz i Xavier Buxó. Supercrack Edicions. Any 2004. ISBN: 84-609-0449-0. En castellà. Col·laboració: article de la introducció general titulat:

Dedicatoria a sus regiones más humildes y desconocidas, d’Albert Masó Garcia.

Aportació de fotografies i ressenyes de totes les vies obertes a Montserrat sud pels germans Masó Garcia fins la data de la confecció del llibre.

  • “La Plantació”. Joan Vidal, Pere Forts i Xavier Buxó. Autoedició. Any 2010. D.L.: B-13227-2010. En català. Aportació de ressenyes i dades de totes les vies obertes pels germans Masó Garcia a les regions de Montserrat incloses en el llibre fins a la confecció del llibre.
  • “Agulles. Regió de Montserrat. Guia d’escalades”. Joan Miquel Dalmau. Autoedició (Edicions Balcó). Març de 2011. ISBN: 978-84-614-8009-8. En català. Aportacióde ressenyes de totes les vies obertes pels germans Masó Garcia a la regió montserratina d’Agulles, dades de diverses agulles desconegudes i diverses fotos.
  • “Montserrat cara sur. Volumen II. Vías largas.”. Luis Alfonso Sanz. Edició: La noche del loro. Any 2012. ISBN: 978-84-939523-1-0. En castellà. Aportació de fotografies i ressenyes de totes les vies obertes pels germans Masó Garcia a Montserrat sud fins a la data de la confecció del llibre.
  • Montserrat cara sur. Volumen I. Vías cortas. 1ª edició (2012) i 2ª edició (2018). Luis Alfonso Sanz. Edició: La noche del loro. ISBN 1ª edició: 978-84-939523-0-3. ISBN 2ª edició: 978-84-939523-7-2. En castellà. Aportació de ressenyes de totes les vies obertes a Montserrat sud pels germans Masó Garcia fins a la confecció dels dos llibres.
  • “Montserrat. Guia d’escalada de la Regió dels Ecos”. David Hita Sánchez. Autoedició. Ocubre de 2014. D.L.: L-1564-2014. En català. Aportació de fotografies i ressenyes de totes les vies obertes i agulles descobertes a la regió dels Ecos de Montserrat pels germans Masó Garcia fins a la confecció del llibre.
  • “Montserrat. Gorros”. Luis Alfonso Sanz. Edició: La noche del loro. Any 2015. ISBN: 978-84-939523-4-1. En castellà. Aportació de fotografies i ressenyes de totes les vies obertes pels germans Masó Garcia a les regions incloses en la guia fins a la data de confecció del llibre, a més d’anàlisi toponímica.
  • “La Taula del Montcau”. Josep Maria Escoda. Autoedició, agost 2017. En català. Aportació de fotografies sobre la col·locació de la taula d’orientació del Montcau, a Sant Llorenç del Munt.

De forma individual, Albert Masó Garcia ha col·laborat en aquests llibres, ordenats cronològicament:


De forma individual, Òscar Masó Garcia ha col·laborat en aquests llibres, ordenats cronològicament:

  • Cims dels rodals de Montserrat. Albert Masó Garcia. Nova Casa Editorial. Octubre de 2019. ISBN: 978-84-17589-97-4. En català. Òscar Masó Garcia hi ha aportat el pròleg i fotografies.